சென்னை பெட்ரோல் – டீசல் விலை 2017 (Chennai Petrol – Diesel Price)

சிறப்பு பொது

chennai-petrol-diesel-price

இன்றைய சென்னை பெட்ரோல் விலை = ரூ 69.17 /ltr
(Chennai Petrol Price) Last price updated : 1’April 2017

இன்றைய சென்னை டீசல் விலை = ரூ 58.83 /ltr
(Chennai Diesel Price) Last price updated : 1’April 2017

இன்றைய சூழலில் வாகனம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அதுவும் சென்னை போன்ற நகர்புறங்களில் வாகனத்தின் தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது.

இந்த பதிவில் அன்றாட பெட்ரோல் டீசல் விலையை அறிந்துகொள்ளலாம்.

1 thought on “சென்னை பெட்ரோல் – டீசல் விலை 2017 (Chennai Petrol – Diesel Price)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *