சென்னை பண்பலை வானொலி அலைவரிசைகள் (Chennai FM Radio)

இன்றைய அறிவியல் சூழலில் தகவல் தெரிவிப்பதன் வானொலியின் பங்கு இன்றியமையாதது. எவ்வளவோ புதிய அறிவியல் தொழில் நுட்பங்கள் வந்தாலும் வானொலியும் அதன் புதிய பரிமாணமான பண்பலை அலைவரிசை செயாலற்றிகொண்டு வருகிறது. சென்னை பண்பலை வானொலி அலைவரிசைகள் வானொலி நிலையம் Station Name அலைவரிசை Frequency ரேடியோ சிட்டி 91.1 ஆஹா FM 91.9 பிக் FM 92.7 சூரியன் FM 93.4 ரேடியோ ஒன் 94.3 ரேடியோ மிர்ச்சி 98.3 FM ரெயின்போ 101.4 அகாஷ்வானி – […]

மேலும் தொடர