வள்ளுவர் கோட்டம்

செம்மொழிப் புலவர் திருவள்ளுவருக்கு கட்டப்பட்ட நினைவகம். வள்ளுவர் கோட்டம் சென்னை மத்திய பகுதியான நுங்கம்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. வள்ளுவர் கோட்டம் 1976ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது.

50 தமிழ் மருத்துவ குறிப்புகள்

​நோய் என்றவுடன் உடனே மருத்துவரிடம் ஓடாமல் இயற்கை வைத்தியம்  முயற்சிக்கலாமே: 50 மருத்துவ குறிப்புகள்..